Bảo vệ làm mất xe đền bao nhiêu? Ai chịu trách nhiệm xử lý?

Bảo vệ được xem là một ngành nghề khá phổ biến trong xã hội ngày nay và không còn xa lạ với chúng ta. Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là rất nhiều những tệ nạn xấu, nhu cầu về dịch vụ bảo vệ ngày càng được tăng cao. Cũng như bao ngành nghề khác, bảo vệ cũng là một ngành nghề lao động chân chính. Người bảo vệ cũng có những nghĩa vụ, quyền lợi như những công việc khác. Vậy trường hợp khi nhân viên bảo vệ làm mất xe đền bao nhiêu? GFC Security mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

Ngành nghề bảo vệ

Bảo vệ (có tên gọi tiếng anh là Security Guard) là những người có trách trách nhiệm và thực hiện ngăn chặn các hành vi xấu. Bảo đảm an toàn tính mạng, an toàn tài sản, vật chất cho người khác nói riêng và trật tự xã hội nói chung. Những người làm công việc bảo vệ là người trực tiếp tuần tra, giám sát nhằm mục đích kịp thời phát hiện. Giải quyết và ngăn chặn những hành vi xấu gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong phạm vi công việc mà họ được giao.

Họ là những người phụ trách giữ gìn trật tự an ninh, an toàn cho một đơn vị, cơ quan hay một nhân vật, một tài sản nào đó xác định. Người bảo vệ có nhiệm vụ, trách nhiệm bảo vệ trật tự an ninh nội bộ, bảo vệ tính mạng và tài sản của một cá nhân hay một pháp nhân khác. Góp phần gìn giữ trật tự an ninh, an toàn cho toàn xã hội.

Ngành nghề bảo vệ
Ngành nghề bảo vệ

Người làm bảo vệ thường phải đảm nhận những vai trò sau đây:

 • Tuần tra, giám sát, theo dõi tình hình an ninh trong khu vực, phạm vi được giao.
 • Thực hiện những nghiệp vụ đảm bảo an toàn về con người và tài sản.
 • Xử lý những tình huống phát sinh bất ngờ.
 • Xử lý và ngăn chặn kịp thời những hành vi phá hoại tài sản.
 • Tiến hành đánh giá, báo cáo và rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn những nhiệm vụ sau.

Công việc của bảo vệ được chia làm hai nhóm chính bao gồm: bảo vệ mục tiêu cố định và bảo vệ mục tiêu di động.

 • Với bảo vệ mục tiêu cố định: là những người đảm bảo an toàn cho một cơ sở nhất định trong thời gian dài như: nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, trường học, văn phòng, bệnh viện, chung cư,….
 • Với bảo vệ mục tiêu di động: là những người bảo vệ cho những đối tượng khác nhau. Thường xuyên di chuyển và linh động trong thời gian làm việc. Những đối tưởng bảo vệ cá nhân như diễn viên, ca sĩ, bảo vệ cho những sự kiện, hay bảo vệ di chuyển hàng hóa,…

Ai là người chịu trách nhiệm khi bảo vệ làm mất xe?

Theo quy định tại điều 554 bộ luật dân sự 2015. Hợp đồng gửi giữ tài sản được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên ký gửi khi hết thời hạn hợp đồng. Bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ những trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Đồng thời thì tại khoảng 1 điều 401 bộ luật dân sự 2015 có quy định về hình thức hợp đồng, theo đó hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hay một hành vi nào đó cụ thể. Pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

Ai sẽ chịu trách nhiệm khi bảo vệ làm mất xe
Ai sẽ chịu trách nhiệm khi bảo vệ làm mất xe?

Pháp luật hiện hành không quy định hợp đồng gửi giữ tài sản bắt buộc phải lập thành văn bản. Vì vậy việc khách hàng giao xe cho nhân viên bảo vệ trông coi đã được sự đồng ý và thể thiện và lời nói, hướng dẫn và chỉ dẫn của của nhân viên bảo vệ. Hành động đưa và nhận vé giữa khách hàng với nhân viên bảo vệ thì đã phát sinh quan hệ gửi giữ xe. Quan hệ giữ xe chỉ kết thúc vào thời điểm quy định tại nơi gửi giữ. Vì thế người bảo vệ phải có trách nhiệm trông giữ xe cho khách hàng.

Theo điều 557 bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ của bên giữ gìn tài sản như sau:

 • Chỉ thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi cần thiết, nhằm bảo đảm tốt hơn cho tài sản đó. Nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.
 • Bảo quản tài sản đúng theo thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi đúng theo tình trạng khi nhận giữ.
 • Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất tài sản gửi giữ, trừ những trường hợp bất khả kháng.
 • Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về những nguy cơ tiêu hủy, hư hỏng tài sản do tính chất của tài sản đó. Yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn, nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán các chi phí.

Nếu xe của khách hàng bị mất cắp thì trước hết bảo vệ phải trình báo với công an để tìm kiếm chiếc xe. Nếu không tìm được thì bên giữ tài sản phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định tại điều 557 bộ luật dân sự 2015. Mặt khác, người làm công việc bảo vệ làm công cho cơ quan, tổ chức, một cá nhân hoặc một công ty. Căn cứ theo điều 600 bộ luật dân sự 2015 quy định bồi thường thiệt hại do người học nghề, làm công gây ra như sau: “Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại cho người học nghề, làm công gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người học nghề, người làm công có lỗi trong việc gây ra thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.”

Vì vậy, nếu bảo vệ làm mất xe thì bên chịu trách nhiệm bồi thường giá trị xe đã mất cho khách hàng sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ trông xe. Sau đó thì đơn vị cung cấp dịch vụ này có quyền yêu cầu nhân viên bảo vệ có liên quan hoàn trả một khoản tiền cho công ty bảo vệ theo quy định.

Bảo vệ có phải chịu trách nhiệm khi làm mất xe
Bảo vệ có phải chịu trách nhiệm khi làm mất xe

Mức bồi thường khi bảo vệ làm mất xe là bao nhiêu?

Căn cứ tại điều 584 theo định của bộ luật dân sự năm 2015, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi bảo vệ làm mất xe được quy định như sau:

 • Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì người chiếm hữu, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bồi thường,…
 • Người gây thiệt hại khổng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại. Trừ những trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Việc bồi thường phải tuân thủ theo các nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc vô ý có lỗi và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường kịp thời và toàn bộ. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng hiện vật, bằng tiền hoặc một công việc. Phương thức bồi thường một hoặc nhiều lần, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu trường hợp thiệt hại xảy ra do không áp dụng những biện pháp hợp lý và cần thiết để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.
 • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
Bảo vệ làm mất xe có phải đền không
Bảo vệ làm mất xe có phải đền không

Mức bồi thường thiệt hại do các bên thỏa thuận, trường hợp những bên không thỏa thuận được thì mức bồi thường bằng giá trị thực tế của tài sản bị thiệt hại. Để có thể xác định được giá trị của tài sản, có thể thực hiện những biện pháp sau đây:

1. Thẩm đinh giá: được thực hiện bởi tổ chức thẩm định giá hoặc có thể tham khảo giá tại một hãng bán xe cũ với chiếc xe tương đương với chiếc xe bị mất.

2. Áp dụng tương tự cách tính giá trị xe theo cách tính lệ phí trước bạ: Theo nghị định 140/2016/NĐ-CP có quy định về lệ phí trước bạ quy định cụ thể về giá trị trước bạ đối với xe đã qua sử dụng như sau:

 • Thời gian sử dụng trong vòng 1 năm: 90%
 • Thời gian sử dụng từ 1 năm đến 3 năm: 70%
 • Thời gian sử dụng trên 3 năm đến 6 năm: 50%
 • Thời gian sử dụng trên 6 năm đến 10 năm: 30%
 • Thời gian sử dụng trên 10 năm: 20%
 • Áp dụng tương tự phương pháp đường thẳng khi trích khấu hao tài sản cố định là xe máy trong doanh nghiệp: Khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Trên đây là toàn bộ những nội dung mà GFC Security muốn đề cập đến về vấn đề bảo vệ làm mất xe đền bao nhiêu, cũng như những vấn đề về pháp lý có liên quan. Nếu các bạn có đang quan tâm đến dịch vụ bảo vệ. Hãy liên hệ hotline: 0778.247.113, rất hân hạnh đồng hành bảo vệ bạn.

>> Xem thêm: Phương án trông giữ xe và quy trình bảo vệ bãi xe mới nhất.

5/5 - (600 bình chọn)

ĐÁNH GIÁ

HỖ TRỢ ONLINE

Chứng nhận ISO

.